Innovatsioon

Positive Innovations on ettevõtte, mis keskendub uute innovaatiliste ideede genereerimisele ning elluviimisele. Innovatsioon on tee tulevikku, läbi mille saab luua oma ettevõtte jaoks uusi väärtusi ning võimalusi.

Kui sul on ettevõte või idee, mis vajab oma nägu internetis, siis võta meiega kindlasti ühendust. Kui sul on äriidee, mis vajab internetikeskkonda või ongi peamiselt internetis, siis saame sind kindlasti aidata!

Teenused

Innovatsiooniprojektide arendus

Meie ettevõte omab kogemusi ning pakub oma klientidele võimalust alustada erinevate IT lahendust pakkuvate projektide või arenduste väljatöötamist koostöös  EU erinevate rahastus ning toetusvõimalustega. Oleme osalenud mitmete projektide väljaarendamise erinevates etappides ning omame kogemusi erinevates majandusvaldkondades

IT lahenduste ja projektide väljatöötamine ning modifitseerimine

Positive Innovations töötab välja erinevaid IT lahendusi erinevate rakenduste, portaalide ning lahenduste näol, mis vastavad kliendi nõudmistele ning vajadustele. Samuti aitame täiustada juba olemasolevaid ning töötavaid lahendusi või leida neile juurde lisandväärtust andvaid elemente.

Kodulehekülgede ning lahenduste väljaarendamine

Ettevõte meeskond töötab välja ning arendab kodulehti vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele. Samuti modifitseerime ja täiustame juba olemasolevaid lahendusi.

Tehtud tööd

Käesolevaks hetkeks on meil kaks põhilist suunda. Esimene neist on IT lahenduste pakkumine või edasiarendus kliendile ning teine on Innovatsiooniprojektide väljatöötamine ning elluviimine. Seoses sellega on Positive Innovations teostanud alljärgnevaid töid:

IT arendused ning projektid. Kunra OY, OÜ Euroamerica-international Cranes Machinery ning muude kodulehekülgede väljatöötamine.

Merimetsa Hambakliiniku veebilehe tõstmine Saurus CMS sisuhaldussüsteemi peale.

Innovatsiooniprojektid.

Kohalikku äritegevust edendav infoportaal.

Paravirtualiseerimise pilve teenus.

API tehnilise lahenduse dokumentatsiooni valmistamine käigupõhise lauamängu toomiseks interaktiivsesse online keskkonda.

Trükifirma projektihaldussüsteemi prototüübi väljaarendus.

Päikesepaneeli elektroonilise juhtimissüsteemi prototüübi väljaarendamine.

Eramajade ehitamise eelarvestaja arendus.

Asukohapõhise virtuaalse autolammutuse süsteemi arendamine.

Kunra website
cranes_s
pin_s

Kontakt

Alan Kesselmann

Omab pikaajalist kogemust  infotehnoloogia ning arvutite vastu.  On osalenud erinevate projektide läbiviimise juures erinevates ettevõtetes ning saanud seeläbi laiapõhjalise ning tugeva kogemuste pagasi, mis kombineeritult võimega genereerida uusi ideid tagab selle, et iga projekt saab oma näo ning täidab talle pandud ootused. Antud hetkel tegeleb erinevate arendustegevustega ning projektide elluviimisega ettevõttes. On laia koguemuste ja oskuste pagasiga CCS’st ja HTML’st kuni JavasScripti, PHP ja Pythonini samuti omab pädevust Graafikas ja küljendamises (Gimp & Photoshop).

Hardi Ots

On töötanud avalikus sektoris ning samuti eraettevõtluses. Omab pikaajalist ettevõtluskogemust ja on olnud mitme äriühingu asutamise, loomise ning ülesehituse juures. Oma kogemustega seadusandluse ning ettevõtete juhtimise koha pealt teeb temast ideaalse inimese, kes on võimeline teid aitama iga veebiprojekti ning arendusega. Omab kogemust protsessi juhtimise ning kaardistamine alal ning samuti omab pädevust Euroopa Liidu struktuurfondide erinevate rahastusvõimaluste osas.